HASSA.ME

Zdravstvene, sigurnosne i odgovornost okruženja neodvojivi su dijelovi našeg posla u HASSA-i. Uspješno upravljanje pitanjima i problemima koji se odnose na sigurnost neizostavna je stavka naših radnih strategija. Prateći i ohrabrujući ovu primjenu politike pomažemo u zaštiti okoline i zaposlenih, dobavljača, kupaca i uopšte društva. HASSA., Iako se koristi posljednjom tehnologijom, proizvodi aparat za gašenje i gašenje požara, ima za cilj pionir u zdravstvu, sigurnosti, okolini i kvalitetu u požarnom sektoru. Iz tog razloga, ona je apsolutno u skladu sa zakonom i propisima i prati trenutnu situaciju.<br><br>Naši ciljevi; smanjivanje uticaja naših aktivnosti na životnu sredinu na minimum, sprečavanje mogućih šteta koje mogu uticati na zaposlene usled nezgoda na radu i bolesti, naših kupaca, društva u kojem živimo i uopšte svih.<br><br>Kako bismo postigli ukupni cilj zadovoljstva kupaca nudeći najkvalitetnije usluge zaštite od požara, povećat ćemo našu konkurentnu sposobnost povećanjem kvalitete i efikasnosti, držeći pod nadzorom naš lanac usluga, nadgledanje i praćenje performansi naših procesa u svim oblastima.<br><br>Nastavićemo da držimo pod nadzorom učinke naših aktivnosti vezanih za okolinu i zdravlje smanjujući otpad, emisije i ispuštenja te koristeći energiju efikasno.<br><br>Svi članovi naše institucije bez izuzetka imaju za cilj upravljati i realiziovatii sve procese na najbolji način, u skladu s ovim uslovima i uvijek u skladu s kupcima i dobavljačima. Obećavamo da ćemo neprekidno poboljšavati sisteme upravljanja kvalitetom, okruženjem, sigurnošću i zdravljem koje uspostavimo sa tim ciljevima, a ova politika je otvorena za javni pristup.